Aandelen

Uitgifte, levering en overdracht van aandelen

Sinds 1 januari 1993 is bij de uitgifte, levering en overdracht van aandelen de tussenkomst van de notaris verplicht. Reden voor de verplichting is het verhogen van de rechtszekerheid.
Door de bemoeienis van de notaris bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan.

Notaris De Kroon heeft op dit terrein ruime ervaring en deskundigheid opgebouwd en helpt u graag verder. Tot de standaard werkzaamheden behoort een titelrecherche; deze is bij wet verplicht.
Dat betekent dat de notaris in ieder geval zal onderzoeken of, bijvoorbeeld, een voorgenomen levering van aandelen een geldige juridische basis (titel) heeft en of degene die levert daartoe bevoegd is.