Aankoop woning

Koopakte

Heeft u een huis gevonden dat u graag wilt kopen?
Of wilt u uw woning verkopen en heeft u geen makelaar ingeschakeld ?
Laat dan de notaris een voorlopige koopakte opstellen. De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de koper en de verkoper van een huis.
Hierin legt u vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum, eigendom wordt van de koper.

Is de voorlopige koopakte zonder notariële tussenkomst opgesteld, dan zijn daarin vaak nog niet alle juridische haken en ogen geregeld. En juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Uitsluitend wanneer u in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden heeft opgenomen, kunt u zonder verdere kosten van de koop af.
Notaris De Kroon biedt u de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied.

Leveringsakte

De eigendomsoverdracht van een woning is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
De leveringsakte moet door de notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend.
De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten voorlopige koopakte.

Notaris De Kroon is het aangewezen adres om dit voor u te verzorgen. Natuurlijk is de koop of verkoop van een woning een zakelijke transactie. Maar het is ook een mijlpaal in uw leven, vaak feestelijk, soms ook juist niet.
Ons kantoor heeft hier oog voor en dat merkt u in onze dienstverlening.

Ook voor de hypotheekakte kunt u bij ons kantoor terecht.