Contracten

Het oprichten of aanpassen van uw onderneming

Bij de oprichting of aanpassing van uw onderneming kan notaris De Kroon u adviseren over de rechtsvorm. Er zijn ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid en de keuze die u hierin maakt, bepaalt ook uw persoonlijke aansprakelijkheid.

Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. In zon geval is de ondernemer die, bijvoorbeeld met een eenmanszaak, aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat.
Dat lijkt ongewenst. Toch zijn er ook voordelen; een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid kunt u oprichten zonder de notaris. Verder kan het fiscaal aantrekkelijker zijn om ondernemer te zijn die onder de Inkomstenbelasting valt en niet onder de vennootschapsbelasting. En als u niet getrouwd bent, of op huwelijkse voorwaarden, is de aansprakelijkheid voor u misschien geen belemmering.

Voorbeelden van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Commanditaire vennootschap (CV)
Maatschapscontract of vennootschapscontract

Bent u van plan een maatschap, vennootschap onder firmanaam (vof) of commanditaire vennootschap (cv) op te richten? Dan verdient het aanbeveling om afspraken tussen de deelnemers over bevoegdheden, verplichtingen, aansprakelijkheid, winstdeling en continuïteit vast te leggen in een maatschapscontract of vennootschapscontract.

Notaris De Kroon zet met u op een rij welke aspecten u van belang vindt, welke mogelijkheden er zijn om daarvoor regelingen te treffen en zij helpt u om tot een keuze te komen die de instemming heeft van alle deelnemers. Deze keuze wordt vastgelegd in het contract.

U bent overigens niet verplicht om een dergelijk contract door een notaris te laten opstellen. Maar met een notariële akte bent u er wel zeker van dat zaken als uw persoonlijke aansprakelijkheid, winstdeling en continuïteit van de onderneming op juridisch correcte wijze worden vastgelegd. En de afspraken die u samen met de notaris heeft opgesteld zijn direct afdwingbaar. U hoeft niet meer naar een advocaat of naar een rechter, maar u kunt als dat nodig blijkt direct naar de deurwaarder. Uiteraard is het te hopen dat dit niet nodig is. Maar juist die afdwingbaarheid kan daarbij helpen; als extra reden voor partijen om bij de les te blijvenen de overeenkomst te respecteren.

Organisaties met rechtspersoonlijkheid

Als ondernemer kunt u met de oprichting van een rechtspersoon het risico beperken dat u in de privé-sfeer financieel aansprakelijk bent. Bij een keuze voor rechtspersoonlijkheid moet de vennootschapsovereenkomst worden opgenomen in een notariële akte.
Voorbeelden van een onderneming met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Besloten vennootschap
  • Naamloze vennootschap