Estate planning

Nalatenschap regelen

Heeft u een vermogen opgebouwd en wilt u dit graag fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan uw erfgenamen? Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Met estate planning regelt u op verantwoorde wijze uw erfenis. U treft maatregelen om uw vermogen zo na te laten als u dat wilt en tegelijkertijd het totaal verschuldigde successierecht te beperken.

Daar komt aardig wat bij kijken. U heeft te maken met schenken, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. U loopt aan tegen vragen als: Moet ik mijn huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet? Kan ik het beste tijdens mijn leven of juist daarna mijn vermogen overdragen?
En wellicht heeft u een echtgeno(o)t(e) of partner en speelt de vraag hoe u die verzorgd achter kunt laten.

Notaris Joke de Kroon is gediplomeerd estate planner en bij uitstek geschikt om u te helpen bij het regelen van uw nalatenschap. Zij zet met u op een rij wat uw vragen en wensen zijn, informeert u over de wettelijke regelingen die van toepassing zijn en adviseert u over de mogelijkheden die u heeft om uw nalatenschap te regelen zoals u dat wilt.
Niet alleen de financiële aspecten komen daarbij aan bod. Het regelen van een nalatenschap is immers een kwestie die voor de partner en de toekomstige erfgenamen zeer ingrijpend kan zijn, zeker wanneer het gaat om grote bedragen. Notaris De Kroon is alert op deze sociale aspecten en helpt u om ook de familierelaties in uw afweging mee te nemen.

Wanneer u een keuze heeft gemaakt uit de mogelijkheden, legt de notaris dit vast in een akte. Vervolgens zorgt zij er voor dat uw wensen worden uitgevoerd zoals u hebt beschreven.