Afsluiten en aflossen hypotheek

Hypotheekakte

Wilt u een huis kopen met behulp van een hypothecaire lening? De notaris stelt de hypotheekakte voor u op. Samen met de financier en de notaris ondertekent u de hypotheekakte. Is de financier een bank, verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds, dan laat deze zich bij de ondertekening meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor.

Vertraging voorkomen

Vaak blijkt dat het 'rond krijgen van de financiering' toch langer duurt dan kopers hadden gedacht. Denk niet te snel dat dat in uw geval wel mee zal vallen; dat hebben alle kopers voor u ook gezegd en toch komt het voor. Dit kan er toe leiden dat de overdracht van het huis moet worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Met alle vervelende gevolgen voor de betrokken partijen; nog niet in het huis kunnen, verbouwingsafspraken afzeggen etc.
Wat doet dan de notaris? Formeel is dit geen zaak van de notaris; die hoeft slechts te kijken of alle stukken op tijd teruggestuurd zijn voor ondertekening en deelt mee of de transactie door kan gaan of niet. Notariskantoor De Kroon onderscheidt zich op dit punt; wij zijn ons ervan bewust hoe vervelend een vertraging voor u kan zijn en als het nodig blijkt gaan we extra bellen en rondvragen om ervoor te zorgen dat de stukken die u nodig hebt van uw bank en/of tussenpersoon ook daadwerkelijk op tijd beschikbaar komen.

De notaris zorgt er ook voor dat na het passeren van de akte het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers.

Aflossen van de hypotheek: akte van royement

Als u een hypotheek heeft afgelost, heeft de financier geen recht van hypotheek meer. De notaris maakt dan de inschrijving van de hypotheek in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt via een notariële akte van royement.
De financier (de hypotheekhouder) moet hiervoor toestemming geven, als waarborg dat er geen verschil van mening is over het feit dat de hypotheek inderdaad volledig is afgelost. Normaal gesproken is dit een onderdeel dat automatisch meegenomen wordt in de dienstverlening, bij koop/verkoop van een huis met hypotheek via de notaris.
Het kan ook voorkomen dat u alleen een hypotheek aflost, zonder enige andere transactie. In dat geval is het zaak dat u er zelf aan denkt een notaris in de arm te nemen voor het opmaken van een akte van royement. Hiermee voorkomt u dat in de openbare registers ten onrechte blijft staan dat uw eigendom met een hypotheek is bezwaard.