Kosten

Tarieven

Voor sommige werkzaamheden gelden tarieven die van tevoren met u worden afgesproken. U kunt hierbij denken aan de werkzaamheden voor de aan- of verkoop van uw woning en aan het afsluiten van een hypotheek.
Informeer naar de actuele tarieven via 026-3617221 of vraag een offerte aan via ons informatieformulier.

Direct online een offerte aanvragen

Kostenraming

Voor andere werkzaamheden geldt dat de notaris u de gewerkte uren en de gemaakte kosten in rekening brengt. Het gaat dan om werkzaamheden die niet standaard zijn en waarin u en andere partijen zelf voor een groot deel bepalen hoeveel of hoe weinig tijd en geld het kost. Voor deze werkzaamheden kunt u wel vooraf een kostenraming aanvragen, zodat u toch een beeld heeft van waar u ongeveer op moet rekenen. Als voorbeeld kunt u denken aan de werkzaamheden voor echtscheidingsbemiddeling en mediation. Het aantal besprekingen varieert tussen de drie en de zes. De kosten zijn afhankelijk van de zaken die in uw situatie geregeld moeten worden en van de manier waarop u met elkaar omgaat. U kunt zelf veel of juist weinig vragen en belemmeringen naar voren brengen voordat u tot overeenstemming komt.

Uiteraard streeft u ernaar om geen onnodige vertraging op te lopen. Ook notaris De Kroon streeft ernaar om uw kosten en tijdsbeslag beperkt te houden; onze dienstverlening is immers gebaat bij tevreden klanten en goede mond-tot-mondreclame. De kwaliteit van de dienstverlening staat daarbij voorop. Een gebrekkige kwaliteit is immers altijd te duur.