Ondernemen

Voor ondernemers kunnen wij op verschillende momenten van toegevoegde waarde zijn.
Globaal gaat het daarbij om de volgende zaken:

  • de keuze of aanpassing van de rechtsvorm voor uw onderneming, waaronder oprichting van maatschappen, vennootschappen onder firmas en besloten vennootschappen (BVs);
  • de uitgifte, levering en overdracht van aandelen;
  • statutenwijzigingen.

Op deze website leest u er meer over. Maar we hebben niet geprobeerd alle mogelijkheden en consequenties te beschrijven.
Wilt u een advies toegesneden op uw specifieke situatie?
Neem dan contact op voor een afspraak, via 026-3617221 of mail naar info@notarisdekroon.nl.

Bij de oprichting of aanpassing van uw onderneming kan notaris De Kroon u adviseren over de rechtsvorm. Er zijn ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid en de keuze die u hierin maakt, bepaalt ook uw persoonlijke aansprakelijkheid.
Lees meer over contracten...

Wilt u een Besloten Vennootschap (BV) oprichten, dan kan dat alleen bij notariële akte. Notaris De Kroon verzorgt dit deskundig en 'to the point'. Voorafgaand aan de oprichting stelt zij met u vast of u een standaard BV wilt hebben, of dat er bijzonderheden zijn die u wilt regelen.
Lees meer over het oprichten van een BV...

Sinds 1 januari 1993 is bij de uitgifte, levering en overdracht van aandelen de tussenkomst van de notaris verplicht. Reden voor de verplichting is het verhogen van de rechtszekerheid. Door de bemoeienis van de notaris bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan.
Lees meer over aandelen...