Oprichting Besloten Vennootschap (BV)

Oprichtingsakte

Wilt u een Besloten Vennootschap (BV) oprichten, dan kan dat alleen bij notariële akte. Notaris De Kroon verzorgt dit deskundig en 'to the point'. Voorafgaand aan de oprichting stelt zij met u vast of u een standaard BV wilt hebben, of dat er bijzonderheden zijn die u wilt regelen.
De notaris stelt een ontwerp-akte op waarin zij de BV juridisch zo inricht dat deze past bij uw doelstellingen.

Stemmen u en de eventuele andere oprichters in met het ontwerp, dan volgt de formele oprichting met de ondertekening van de akte en verzorgt de notaris de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Uw BV is een feit.