Samenleven

Samenlevingscontract

Willen u en uw partner samen verder door het leven, maar wilt u niet trouwen? Dan is het verstandig om afspraken over financiën, verzekeringen en andere praktische zaken vast te leggen in een samenlevingscontract. Notaris De Kroon helpt u daarbij. Zij is de deskundige bij uitstek voor het opstellen van een samenlevingscontract. Ze weet precies welke aandachtspunten aan bod moeten komen en spreekt deze met u door.
Zo bent u er zeker van dat het contract alle punten bevat die voor u belangrijk zijn.

Wat spreekt u bijvoorbeeld af over de verdeling van inkomsten en uitgaven? Hoe regelt u de eigendomsverdeling van de woning en inboedel? Meldt u elkaar aan als begunstigde voor het partnerpensioen?
Wat zijn de gevolgen als u uit elkaar gaat? En wat gebeurt er als één van beiden overlijdt? Allemaal vragen waarover de notaris u kan adviseren.

Belangrijke redenen voor een samenlevingscontract

U bent niet verplicht om uw samenlevingscontract door de notaris te laten maken. Maar kiest u voor een notariële akte, dan biedt deze u onmisbare rechtszekerheid en bewijslevering.
Daarnaast geldt dat u vaak wel verplicht bent om een notarieel samenlevingscontract te laten zien als u uw partner wilt aanwijzen als begunstigde voor het partnerpensioen. Verder stelt de (nieuwe) successiewet (nalatenschapsbelasting) een notarieel samenlevingscontract verplicht als u in aanmerking wilr komen voor de hoge echtgenotenvrijstelling en het lage echtgenotentarief.
Tenslotte is de positie van een partner die met een overledene een samenlevingscontract had gesloten sterker ten opzichte van de kinderen van de overleden persoon.