Scheiden

In onderling overleg

Een echtscheiding is heel ingrijpend. Er komt veel op u af. Allereerst de emoties over het besluit om uit elkaar te gaan. Logisch dat die er zijn. Maar als duidelijk is dat er geen weg meer terug is, komt ook de zakelijke kant om de hoek kijken. Ieder zal weer een eigen leven moeten gaat leiden, gescheiden van elkaar. Maar hoe pakt u dat aan? Wat moet u daar dan allemaal voor regelen?

Voorheen was er maar één mogelijkheid: de gang naar de rechter, ieder bijgestaan door een eigen advocaat. Dit mondde vaak uit in een ‘vechtscheiding’, waarvan zowel de betrokkenen zelf als de eventuele kinderen de dupe werden. Scheiden op deze manier duurt bovendien vaak lang en kost veel geld.
Sinds enige tijd is het mogelijk om te scheiden in onderling overleg. Deze methode is bij uitstek geschikt voor paren die uit elkaar willen gaan, maar dat zakelijk en in redelijkheid tegenover elkaar willen regelen.

Notaris Joke De Kroon kan u bij het regelen van de scheiding van het begin tot het einde bijstaan, met respect voor de emoties die daarbij een rol spelen.
Als notaris is zij onpartijdig en zal in haar advisering de belangen van u beiden in het oog houden en u zo helpen om 'zo goed mogelijk uit elkaar te gaan'.

Begeleiding door de notaris

U neemt contact op en maakt een afspraak met de notaris. Dan volgt het eerste gesprek. In dit gesprek gaat u, na de kennismaking, al meteen samen aan de slag. De notaris brengt stap voor stap met u beiden in beeld welke zaken in uw situatie wettelijk geregeld moeten worden en zij legt uit welke mogelijkheden er zijn.
De notaris let er vanaf het begin op dat u beiden goed aan het woord kunt komen, omdat u straks ook beiden de scheidingsafspraken moet willen tekenen. Gesproken zal worden over regelingen voor eventuele kinderen, alimentatie, de echtelijke woning, de verdeling van uw vermogen en de regeling van pensioenen.

Afspraken maken

Het aantal besprekingen dat u in totaal heeft, hangt af van het aantal zaken dat in uw situatie moet worden geregeld en van de manier waarop u met elkaar omgaat. Bij een eigen bedrijf en/of een eigen woning komt er meer kijken dan wanneer u in loondienst bent en in een huurhuis woont. Over elk van de onderwerpen die aan de orde komen, maakt u afspraken. De notaris helpt daarbij, bijvoorbeeld door aan te geven wat een rechter zou doen als die in uw situatie alimentatie moest toekennen. Dat neemt overigens niet weg dat u de vrijheid hebt om andere afspraken te maken; als het maar in onderling overleg gebeurt en met instemming van beide partners.

Scheidingsconvenant

De door u gemaakte afspraken zullen door de notaris in een scheidingsconvenant worden vastgelegd. Als u minderjarige kinderen heeft zal de notaris u helpen ook het (verplichte) ouderschapsplan op te stellen. Pas als u het beiden helemaal eens bent met wat er in de stukken staat, zullen deze door u worden ondertekend.

Juridische afwikkeling

Daarna volgt de formele juridische afwikkeling; een verzoekschrift aan de rechter om de scheiding uit te spreken. De notaris helpt u daarbij. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De notaris zorgt ervoor dat de uitspraak van de rechter ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. En daarmee is uw scheiding een feit. U kunt zeggen: "wat we samen zijn begonnen, hebben we samen afgemaakt".

Het resultaat staat

De afspraken die u samen met de notaris heeft opgesteld zijn direct afdwingbaar. U hoeft niet meer naar een advocaat of naar een rechter, maar u kunt als dat nodig blijkt direct naar de deurwaarder. Overigens komt dat in de praktijk weinig voor. In de praktijk blijkt dat een regeling die mensen samen hebben afgesproken veel beter worden nagekomen dan een regeling die is opgelegd door de rechter. Daardoor is het bijna nooit nodig de afspraken af te dwingen.

Ouderschapsplan

Vanaf 1 maart 2009 is een zogenaamd ouderschapsplan verplicht als er minderjarige kinderen zijn. In het ouderschapsplan moet worden geregeld hoe tussen u beiden de taken van de verzorging en opvoeding van de kinderen worden verdeeld. Verzorging en opvoeding kosten geld en duidelijk moet zijn hoe daaraan door ieder van de ouders wordt bijgedragen (kinderalimentatie). Dat kan worden bepaald aan de hand van een berekening die notaris De Kroon voor u kan maken. En dan is er nog de communicatie: hoe houdt u elkaar van het wel en wee van de kinderen op de hoogte.
Notaris De Kroon helpt u van harte om een goed ouderschapsplan te maken. Immers, ook al bent u geen partners meer, u blijft wel samen de ouders van uw kinderen.

Partneralimentatie

Als één van beiden (veel) minder verdient, kan het zo zijn dat de andere partij alimentatie moet betalen. Hoe lang dat moet is in de wet geregeld, maar hoe groot het bedrag moet zijn, staat er niet. De rechters hebben hiervoor wel criteria ontwikkeld, de zogenaamde Tremanormen. Notaris De Kroon kan een berekening op basis van deze Tremanormen voor u verzorgen. Dan weet u wat in uw situatie een rechter zou beslissen. Dat neemt niet weg, dat u in onderling overleg andere afspraken kunt maken, omdat die beter bij uw specifieke situatie passen. Als het maar met instemming van beide partners gebeurt.

De echtelijke woning

Bekeken zal moeten wat met de echtelijke woning gaat gebeuren. Moet de woning worden verkocht, of wil één van u beiden erin blijven wonen, en is dat dan haalbaar. Misschien moet er wel een nieuwe hypotheek worden gesloten om de vertrekkende partner ‘uit te kopen’.

Gemeenschap van goederen/huwelijksvoorwaarden

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen, maar ook de schulden van u samen. Deze zullen dan ook zo moeten worden verdeeld, dat ieder de helft van de waarde daarvan krijgt.
Heeft u huwelijksvoorwaarden gemaakt, dan zijn deze bepalend voor wat ieders vermogen is. Vaak is in de huwelijksvoorwaarden een zogenaamd verrekenbeding van inkomen opgenomen. Als daar tijdens het huwelijk nooit iets mee gedaan is, zal moeten worden vastgesteld wat de gevolgen daarvan zijn. De notaris helpt u om dit duidelijk te krijgen en geeft u advies over de wijze waarop u tot een verdeling kunt komen.

Pensioenen

In de wet staat dat bij echtscheiding de helft van de pensioenrechten die iemand tijdens het huwelijk heeft opgebouwd, naar de 'ex' gaan. De uitwerking hiervan kan wel op verschillende manieren gebeuren. Wat betekent het als er een relatief groot leeftijdverschil is tussen de partners? Hoe zeker zijn de rechten van de ‘ex’ als pensioen in eigen beheer is opgebouwd? Zijn er nog andere pensioenvoorzieningen, zoals lijfrentepolissen of koopsompolissen? Notaris De Kroon brengt dit soort zaken met u in kaart en helpt u om te komen tot een oplossing die voor u het meest geschikt is.

De belasting

Kan ik de alimentatie die ik betaal aan mijn partner aftrekken voor de belasting? En hoe zit het met de alimentatie voor mijn kinderen? Wat zijn de gevolgen voor de hypotheekaftrek als wij ons huis te koop zetten? En krijgen we te maken met de bijleenregeling? Fiscale aspecten spelen bij scheidingen zeker een belangrijke rol. Want stel dat u dacht dat de hypotheekrente voor de nieuwe hypotheek aftrekbaar zou zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dat kan tot behoorlijke financiële tegenvallers leiden.

Na de scheiding

Als uw scheiding een feit is, zal vaak een notariële akte nodig zijn voor de uitvoering van het convenant. Bijvoorbeeld voor de verdeling van de echtelijke woning, maar ook voor een aandelenoverdracht. En misschien wilt u wel een nieuw testament maken. Al deze werkzaamheden kan notaris De Kroon voor u doen. Zij is immers ook 'gewoon' notaris. En zij heeft al uw gegevens al, dus kan efficiënter werken en tijd en kosten voor u besparen.