Stichting

Statuten en akte

Wilt u een stichting oprichten om een goed doel of een andere activiteit op gebied van maatschappelijk welzijn te ondersteunen? Dan bent u bij notariskantoor De Kroon aan het juiste adres. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament.
De notaris is ervoor verantwoordelijk dat de statuten van de stichting in de akte worden opgenomen. In de statuten dient u diverse zaken vast te leggen, waaronder naam, vestigingsplaats en doel van de stichting, de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur, en de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden.

Notaris De Kroon heeft op dit terrein inmiddels veel ervaring; zij kan snel met uitgewerkte voorstellen komen die u helpen om de statuten te kiezen die bij uw stichting passen. Wijzigingen van de statuten zullen steeds in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd; dit is een wettelijke verplichting.
Om te voorkomen dat u snel weer voor een nieuwe akte naar de notaris moet - en opnieuw voor kosten komt te staan, zal notaris De Kroon er rekening mee houden in haar advies.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Bij de oprichting van de stichting verzorgt de notaris de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook moet daar een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd. Tevens dienen in het register de namen en de verdere gegevens van bestuurders te worden ingeschreven en van diegenen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen.

Schenkingen of legaten

Als uw stichting een schenking of legaat aangeboden krijgt is het verstandig de notaris te raadplegen. Zij kan u informeren of u hierover belasting moet betalen en hoeveel dat is.