Trouwen

Huwelijkse voorwaarden

Heeft u plannen om te trouwen of uw partnerschap te registreren? In de wet is het zo geregeld dat u trouwt in gemeenschap van goederen, tenzij u iets ander regelt. Trouwen in gemeenschap van goederen houdt onder meer in dat inkomsten, vermogen en schulden gemeenschappelijk worden. U bent dus allebei persoonlijk eigenaar, maar ook persoonlijk aansprakelijk voor alles wat elk van u beiden aan schulden en bezittingen heeft.

Wijziging wetgeving huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden maak je maar één keer, voor een lang en gelukkig huwelijk. Dat is de gedachte die bij veel mensen leeft. Maar omstandigheden, jurisprudentie én wetgeving wijzigen. En áls je dan in een vervelende situatie moet terugvallen op lang geleden gemaakte huwelijksvoorwaarden, dan blijken deze soms héél anders uit te pakken dan gedacht.
Vandaar dat het verstandig is om uw huwelijksvoorwaarden af en toe eens te laten checken: sluiten ze nog aan bij uw persoonlijke situatie, en past de regeling u nog steeds ? Houdt u zich aan de gemaakte afspraken, en zo nee, wat zijn de consequenties daarvan ?
Hieronder treft u een aantal situaties/voorbeelden aan waarin wijziging van huwelijksvoorwaarden aan de orde kan zijn. Tot 1 januari was voor de wijziging van huwelijksvoorwaarden goedkeuring van de rechter nodig. Sinds 1 januari is deze rechterlijke goedkeuring afgeschaft en is wijziging van bestaande huwelijksvoorwaarden een stuk makkelijker geworden. Als u uw huwelijksvoorwaarden eens wilt laten doorlichten, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst om in een persoonlijk gesprek uw huwelijksvoorwaarden door te nemen en u te adviseren of wijziging al dan niet verstandig is. Het eerste intakegesprek van maximaal een half uur waarin wij uw huwelijksvoorwaarden samen met u doornemen, is gratis.

Situaties/voorbeelden aan waarin wijziging van huwelijksvoorwaarden aan de orde kan zijn

Het is goed om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen als u het eigenlijk zelf niet meer eens bent met wat u in het verleden ooit hebt afgesproken. Daarmee lijken wij een open deur in te trappen, maar we hebben vaak gezien dat na een lang huwelijk opeens hele ouderwetse huwelijksvoorwaarden opduiken, die één van de echtgenoten zwaar benadelen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Eens in de vijf of tien jaar even bedenken of er geen wijziging nodig is, is meestal genoeg. Heeft u nog oude huwelijkse voorwaarden die alleen maar bestaan uit een koude uitsluiting, overweeg dan om een modernere (en wellicht redelijkere) versie te maken. Ook uit fiscaal oogpunt, namelijk besparing van erfbelasting, is het wijzigen van dergelijke huwelijksvoorwaarden in bepaalde gevallen gewenst.
Wanneer één van de echtgenoten grote zakelijke risico’s loopt, worden vaak huwelijkse voorwaarden gemaakt met een verregaande scheiding van vermogens. Loopt die echtgenoot op enig moment die risico’s niet meer, dan is het vaak verstandig om de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Staat in uw huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding, waarin u heeft afgesproken dat u overgespaarde inkomsten jaarlijks zou delen, maar heeft u dit niet gedaan, dan kunnen deze huwelijksvoorwaarden ook heel anders uitpakken dan u had gedacht: sinds enkele jaren is er wetgeving gemaakt over niet-uitgevoerde verrekenbedingen. Volgens de wet geldt de zogenaamde beleggingsleer: als onterecht niet-verrekend vermogen in een bepaald goed is geïnvesteerd (investering in de eigen woning, in aandelen, winsten in het bedrijf opgepot), dan dienen de waardestijgingen van dat goed, of de waardestijging van het bedrijf, te worden gedeeld.

Belangrijke redenen voor huwelijkse voorwaarden

U kunt redenen hebben om van de wettelijke regels af te wijken. Bijvoorbeeld als één van beide eigenaar is van een onderneming. Als de onderneming schulden heeft, kunnen deze bij een huwelijk in gemeenschap van goederen soms ook worden verhaald op privébezittingen van de echtgenoot. Trouwen op huwelijkse voorwaarden is dan het alternatief.

Daarnaast zijn er twee andere situaties waarin het verschil maakt of er een algehele huwelijksgoederengemeenschap is of huwelijksvoorwaarden, te weten: echtscheiding en overlijden van één van beiden.

Het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden dient te gebeuren bij notariële akte. U bent grotendeels vrij in het opstellen van de overeenkomst, maar er is een aantal regels waarvan u niet mag afwijken omdat die in de wet zijn vastgelegd.
Zo is bijvoorbeeld altijd toestemming van de ander vereist voor het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning. Ook de wederzijdse onderhoudsplicht is een belangrijke regeling van dwingende aard.

Notaris De Kroon kent de regelgeving en adviseert u deskundig over het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden. Uw persoonlijke situatie en wensen vormen daarbij het vertrekpunt.
En ook het eindpunt: pas als u beiden tevreden bent, tekent u de voorwaarden.