Legalisaties & Afschriften

De notaris kan afschriften afgeven van originele documenten. Een afschrift is een echte kopie dan wel een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van het origineel.

Ondernemingsrecht

Het afschrift van een notariële akte is in de praktijk bijna altijd een schriftelijke en letterlijke weergave van de akte en niet een echte, ouderwetse kopie daarvan. De originele, door de partijen en de notaris ondertekende akte, blijft bij de notaris in bewaring. Hij is wettelijk verplicht de originele akte te bewaren.

Hoewel een gewone kopie in alle gevallen ook mogelijk is, heeft een door de notaris gemaakt afschrift meer kracht, namelijk dwingende bewijskracht. De notaris verklaart op de laatste pagina van het afschrift dat het een afschrift is en zet daarna zijn handtekening en ambtsstempel. Een afschrift is herkenbaar aan de woorden "uitgegeven voor afschrift".

Alleen iemand die partij is bij een akte en na overlijden de erfgenamen van die partij, hebben recht op een afschrift van een akte.

De kosten van het maken van een afschrift bedragen € 60,50 incl. btw per document.

Als de door u gevraagde akte niet meer op ons kantoor aanwezig is, dient deze te worden opgevraagd bij de Centrale Bewaarplaats. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden in dat geval eveneens (naast gemelde € 60,50) bij u in rekening gebracht.

De verschuldigde kosten dienen ter plekke, via pinbetaling, te worden voldaan.