Levenstestament

U kent ongetwijfeld in uw omgeving wel een of meer mensen die de laatste jaren van hun leven hun zaken helaas niet meer zelfstandig hebben kunnen regelen. Door de vergrijzing zal deze groep groter worden, en wordt de periode dat deze onzelfstandigheid duurt gemiddeld ook langer.

Device

Mede voor deze situatie doet u er goed aan een levenstestament te maken. U maakt een levenstestament meestal niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw naasten. Met een zorgvuldig ingericht levenstestament kunt u uw naasten veel narigheid besparen. In het levenstestament wijst u gemachtigden aan die uw financiële belangen mogen waarnemen wanneer u vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen niet meer (voldoende) in staat bent uw zaken zelf te regelen. Het kan natuurlijk ook gewoon prettig zijn uw kinderen of andere vertrouwenspersonen vanaf een zeker moment te kunnen belasten met uw financiën.

In een levenstestament kunt u tevens vastleggen wie uw medische belangen waarneemt als u dat zelf niet meer voldoende kunt. Ten slotte worden ook regelmatig wilsverklaringen opgenomen, zoals een behandelverbod of euthanasieverzoek. Ons advies is altijd om de personen die u als gemachtigde wilt aanwijzen te vragen of zij bereid zijn deze bijzondere vertrouwenspositie voor u te vervullen, voordat u de akte bij ons tekent.

Bedenk dat als u niets regelt en u onverhoopt wilsonbekwaam wordt, de kantonrechter nodig is om een bewind en mentorschap in te stellen. Tijdens het bestaan van het bewind dient de bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Kantonrechters hebben voor bewindvoering een specifiek protocol. In dit protocol is het uitgangspunt dat het vermogen van de wilsonbekwame zo veel mogelijk in stand moeten blijven, ook als deze daar zelf geen profijt meer van heeft. De kantonrechter kan daarom een onoverkomelijke horde zijn als u zou willen (laten) schenken om erfbelasting te besparen of uw eigen bijdrage aan zorgkosten zou willen beperken.