Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Notariskantoor de Kroon ten aanzien van deze webpagina op het volgende:

  • Onze privacy verklaring in PDF formaat
  • Notariskantoor de Kroon draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze webpagina. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Aan de verschafte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Notariskantoor de Kroon is niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de getoonde inhoud.
  • Notariskantoor de Kroon is niet verantwoordelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het niet kunnen gebruiken deze website of de getoonde inhoud.
  • Notariskantoor de Kroon heeft te allen tijde het recht deze website naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen, met of zonder voorafgaande toestemming. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd.
  • Notariskantoor de Kroon is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden of links van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Notariskantoor de Kroon is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website.
  • Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  • Indien u vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact opnemen met: