Legalisatie

Als u een volmacht of een andere verklaring dient te tekenen, zal de partij die u dit document heeft gestuurd, zeker willen weten dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekent en niet iemand anders. Dit kan juridisch bindend worden geregeld door uw handtekening op de volmacht/verklaring te plaatsen op het notariskantoor en deze te laten legaliseren door de notaris.

Ondernemingsrecht

Om u bij een legalisatie vlot te kunnen helpen, is het wenselijk dat u hiervoor een afspraak maakt met de receptie van ons kantoor. Als u ons kantoor bezoekt, verzoeken wij u uiteraard het door u te tekenen document mee te brengen. Ook zullen wij u vragen om uw originele legitimatiebewijs -dit mag ook uw rijbewijs zijn- te tonen. Hiervan maken wij een kopie, die wij -wettelijk verplicht- dienen te bewaren.

Wij kunnen ook de legalisatie van uw handtekening verzorgen onder documenten die gesteld zijn in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. Hoewel legalisatie als hierboven gemeld niets anders inhoudt dan dat de notaris de echtheid van uw handtekening bevestigt, dient hij zich er wel van te vergewissen dat het document geen bepalingen bevat die -om welke reden dan ook- in strijd met de rechtsorde (zouden) kunnen zijn.

Soms willen buitenlandse opstellers van een volmacht/verklaring een dubbele verificatie, namelijk niet alleen dat de notaris uw handtekening bevestigt, maar dat daarnaast de rechtbank ook de echtheid van de -handtekening van de- notaris bevestigt, door een zogenaamde apostille. Ook hiermee zijn wij u graag van dienst.

Bedenk dat als het een zaak betreft met spoedeisend belang, u na legalisatie van uw handtekening op ons kantoor het beste direct zelf naar de rechtbank in Arnhem kunt rijden, om de apostille te verkrijgen. U wordt bij de rechtbank geholpen zonder een afspraak te hoeven maken. De kosten van legalisatie op ons kantoor bedragen minimaal € 100,- incl. btw per handtekening. Als het gaat om legalisatie van een handtekening die betrekking heeft op een tekst die in een vreemde taal is opgesteld, zullen de kosten in de regel hoger uitvallen, afhankelijk van de tijd die de specifieke legalisatie vraagt. De verschuldigde kosten dienen ter plekke, via pinbetaling, te worden voldaan.