Samenlevingscontract

Samenwonen maar (nog) niet of nooit willen trouwen. Ook dan is het belangrijk aan elkaar te denken door bepaalde juridische zaken goed te regelen, voor het geval van overlijden of uit elkaar gaan.

Device

Wilt u regelen dat de gezamenlijke koopwoning na uw overlijden bij uw partner terecht komt? En hoe zit dat met de auto en de inboedel?

Ook komt het vaak voor dat een samenlevingscontract nodig is om elkaar als partner voor nabestaandenpensioen (= partnerpensioen) aan te kunnen wijzen. Het financiële belang van deze aanwijzing kan heel groot zijn.

Bedenk altijd dat alleen uw gemeenschappelijke bezittingen door de samenlevingsovereenkomst naar uw partner kunnen gaan. Privé bezittingen gaan bij uw overlijden naar uw erfgenamen. Als u uw partner tot erfgenaam wilt benoemen of wilt voorkomen dat uw nalatenschap op grond van het wettelijk erfrecht bij uw ouders, broer of zus terecht komt, dient u een testament te maken. Ook als er kinderen zijn, is een samenlevingscontract een goede keuze, maar heeft u daarnaast altijd testamenten nodig.

Akte van verdeling of vaststelling erfdelen na overlijden, met name oude testamenten kunnen een langstlevende regeling bevatten die nog bij notariële akte uitgevoerd moet worden om het gewenste effect te krijgen. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn het keuzelegaat en het vruchtgebruik testament. Het officieel afgeven van dergelijke legaten is niet alleen ter waarborging van de zelfstandigheid van de langstlevende partner, maar zorgt er ook voor dat er geen hypotheekrenteaftrek verloren gaat en voorkomt dat kinderen hun erfdeel -dat ze nog niet en misschien wel nooit krijgen- al jaarlijks moeten opgeven in Box 3 voor de inkomstenbelasting.

Het vaststellen van erfdelen na overlijden van de eerste partner is aan te raden om bijvoorbeeld te voorkomen dat daar na overlijden van de tweede partner nogmaals erfbelasting over betaald hoeft te worden.