Fusie & splitsing

Wij hebben veel ervaring met fusies en splitsingen. Bij herstructurering en reorganisatie van vennootschappen is het uiteraard essentieel dat cliënten goed begeleid worden, maar ook dat de notaris goed en snel schakelt met andere deskundigen, zoals uw accountant en belastingadviseur.

Ondernemingsrecht

Bij een juridische fusie zijn twee of meer rechtspersonen betrokken: het vermogen van één of meer van hen (de verdwijnende rechtsperso(o)n(en)) gaat over naar de overblijvende/verkrijgende rechtspersoon, zonder dat daarvoor een afzonderlijke notariële akte nodig is. Dit is de juridische fusie, de meest vergaande vorm van fuseren.

Daarnaast bestaan ook de bedrijfsfusie en de aandelenfusie. De laatste fusie komt regelmatig voor, omdat het verdwijnen van een vennootschap regelmatig als een nadeel wordt beschouwd.

Juridische splitsing maakt het mogelijk om het gehele vermogen van een rechtspersoon (of een deel daarvan) over te hevelen naar één of meer op te richten rechtspersonen. Net als bij fusie is hiervoor geen afzonderlijke overdracht van bezittingen of schulden vereist.

De juridische splitsing is feitelijk het tegenovergestelde van de juridische fusie.