Oprichting vereniging of stichting

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van stichtingen en verenigingen.

Ondernemingsrecht

De stichting is een rechtsvorm die veel voorkomt in Nederland. Een stichting heeft geen leden. Het bestuur bepaalt -als er geen toezichthoudend orgaan is- in de regel wat er binnen de stichting gebeurt. De stichting mag geen commercieel doel hebben, maar mag wel winstgevend zijn. De Nederlandse wet bepaalt dat een stichting alleen kan worden opgericht door een notaris. Na oprichting zorgt de notaris voor inschrijving van de stichting en haar functionarissen in het handelsregister, bij de Kamer van Koophandel.

De stichting ontstaat door ondertekening van de oprichtingsakte. In de oprichtingsakte zijn de statuten van de stichting opgenomen. Voor de meer eenvoudige stichtingen geldt dat de statuten vaak een vergelijkbare inhoud hebben.

Voor lokale initiatieven zijn wij vaak bereid aan een stukje natura sponsoring te doen. Oprichting kan dan meestal tegen een verlaagd tarief plaatsvinden. Hierbij is wel van belang dat de initiatiefnemers niet op eigen houtje conceptstatuten gaan maken. Het knippen en plakken van teksten die op internet circuleren, vraagt van ons meer tijd en aandacht dan het gebruiken van onze eigen teksten, waarvan wij weten dat deze compleet zijn en in alle opzichten voldoen aan de eisen van de wet.

Als uw stichting een ANBI-status dient te verkrijgen, zullen wij uw statuten hier specifiek op inrichten.

De vereniging is een geheel andere rechtsvorm, want een vereniging heeft wèl leden, die met elkaar de ‘hoogste macht’ hebben. Bij de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid stelt de notaris de oprichtingsakte op.

Voor de oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft u niet langs de notaris. Bedenk wel dat u in dit geval als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de verplichtingen van de vereniging. Als de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, bent u dit als bestuurder in beginsel niet (tenzij er sprake is van bijvoorbeeld wanbeleid). In de praktijk begeleiden wij dan ook veel verenigingen in de gang van omzetting van beperkte naar volledige rechtsbevoegdheid.
Subsidiegevers stellen vaak als eis dat een initiatief pas financieel ondersteunt kan worden, als er een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bestaat.