UBO Register

Onze overheid doet haar uiterste best om fraude en witwassen zo veel mogelijk tegen te gaan. In dit licht is op 27 september 2020 het UBO-register live gegaan. Het UBO-register is een registratie van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) van onder meer bv’s en stichtingen. Bij een bv geldt bijvoorbeeld dat een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt, een zogenaamde UBO is.

Ondernemingsrecht

Gevolg van de nieuwe wetgeving is dat circa 1,5 miljoen Nederlandse ondernemingen en organisaties hun UBO’s moeten inschrijven, wettelijk verplicht vóór 27 maart 2022. Niet alle in Nederland actieve ondernemingen vallen onder de inschrijfplicht. Onder meer eenmanszaken en verenigingen van eigenaars vallen er buiten.

Het UBO-register is onderdeel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als u een onderneming of organisatie heeft die valt onder de inschrijfplicht, zal de KvK u een brief sturen over de verplichte inschrijving.

U kunt de inschrijving zelf verzorgen, maar u kunt dit ook aan ons uitbesteden. Wij ontzorgen u graag en hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met het inschrijven van UBO’s in het UBO-register.